Naposledy hledané
   

Pravidla a podmínky účasti ve věrnostním programu Bonus Satjam Plus

1.   Předmět programu

Bonus SATJAM Plus je název věrnostního programu určeného přímým obchodním partnerům společnosti SATJAM, s.r.o., kteří nakupují jako kupující přímo od společnosti SATJAM, s.r.o. výrobky ze sortimentu této společnosti.

Bonus SATJAM Plus je založen na jednoduchém systému získávání bodů.

2.   Účast v programu Bonus SATJAM Plus

Účast v programu Bonus SATJAM Plus je možná při splnění podmínek uvedených v bodě 2.1.

2.1. Účastník programu může být podnikatel, který má sídlo nebo místo podnikání na území ČR, a splňuje předpoklad specifikovaný v bodě 1a zároveň je zaregistrován pomocí registrační karty Bonus SATJAM Plus na www.satjam.cz/bonus a jemuž bude účast v programu potvrzena emailem s heslem pro vstup do aplikace Bonus SATJAM Plus.

2.2. Podnikatel se může stát účastníkem programu až po zakoupení střešní krytiny SATJAM Bond Exclusive nebo SATJAM Bond Metalic, SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Rapid s povrchovou úpravou Satpur 50 µm, PURMAT®, Alumat 25 µm nebo HPS® 200 v objemu minimálně 50 m2 nebo SATJAM Bond Metalic, SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Rapid s povrchovou úpravou Polyestersat 25 µm nebo Satmat 35 µm v minimálním množství 100 m2 nebo SATJAM trapéz SAT18 provedení střešní, vyjma povrchové úpravy v provedení pozic FeZn a to v minimálním množství 200 m2. Za každý nákup střešní krytiny podnikatelem má podnikatel možnost uplatnit nárok na bonus v podobě bodů, kde nárok na tento bonus uplatňuje podnikatel na www.satjam.cz/bonus a bonus je poté možno uplatnit při nákupu v internetových obchodech na www.naradi.cz nebo www.pracovniodevy.cz.

2.3. Body Bonus SATJAM Plus jsou připisovány za těchto podmínek:

2.3.1. SATJAM Bond Metalic, SATJAM Roof, SATJAM Grand, SATJAM Rapid s povrchovou úpravou Satpur 50 µm, PURMAT®, Alumat 25 µm nebo HPS® 200 v objemu minimálně 50 m2 má podnikatel nárok na 100 bodů a 2 body za každý další m2 střešní krytiny.

2.3.2. SATJAM Bond Metalic, SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Rapid s povrchovou úpravou polyestersat 25 µm nebo satmat 35 µm v minimálním množství 100 m2 má podnikatel nárok na 100 bodů a 1 bod za každý další m2 střešní krytiny.

2.3.3. SATJAM trapéz SAT18 provedení střešní, vyjma povrchové úpravy v provedení pozic FeZn a to v minimálním množství 200 m2 má podnikatel nárok na 100 bodů a 0,5 bodů za každý další m2 střešní krytiny.

2.4. Nominální hodnota jednoho bodu Bonus SATJAM Plus je 1 Kč.

3.   Uplatnění nároku

Nárok na bonus vzniká účastníkům za splnění výše uvedených podmínek, registrací a vyplnění čísla Satjam objednávky, na základě které byla uzavřena kupní smlouva a realizován nákup, na www.satjam.cz/bonus. Číslo Satjam objednávky je součástí cenové nabídky, objednávky i Satjam faktury.

5.   Uplatnění bonusu - objednávka zboží

Vzniklý bonus tzn. slevový kupón, který se vygeneruje po zadání SATJAM čísla objednávky na www.satjam.cz/bonus může účastník uplatnit při nákupu v internetovém obchodě www.naradi.cz nebo www.pracovniodevy.cz, kde registrací v programu Bonus SATJAM Plus je účastník registrován zároveň automaticky také v těchto internetových obchodech. Po výběru zboží přejde účastník k platbě a v této může uplatnit svůj bonus tzn. slevový kupón, jako slevu z konečné ceny. Vlastní postup při nákupu je podrobně popsán v obchodních podmínkách provozovatele uvedených internetových obchodů. Nákup lze realizovat pouze prostřednictvím internetu.
Bonus tzn. slevové kupóny účastník nemusí uplatnit ihned, ale může si je střádat na svém účtu na www.satjam.cz/bonus a poté je může hromadně uplatnit při nákupu v internetovém obchodě.

6.   Reklamace a vrácení zboží

Na zboží pořízené výměnou za slevový kupón získané v rámci programu Bonus SATJAM se vztahují příslušná ustanovení právních norem jako na kterékoliv jiné zboží. Účastník má právo na reklamaci vadného zboží u internetového prodejce dle jeho obchodních podmínek.

7.   Platnost a účinnost programu

Program Bonus SATJAM Plus se vztahuje na všechny koupě výrobků od společnosti SATJAM, s.r.o. účastníkem programu za splnění předchozích podmínek a to od 13. 6. 2011. Program Bonus SATJAM Plus se nevztahuje na zakázky určené na export. Platnost čísla objednávky pro uplatnění na www.satjam.cz/bonus je stanovena na jeden rok od data fakturace, toto datum je uvedeno na Satjam faktuře. Čísla Satjam objednávek jsou vkládány na www.satjam.cz/bonus zpětně a to maximálně jeden týden po fakturaci zakázky. Případné ukončení Bonus Satjam Plus programu společnost ohlásí nejméně 30 dní dopředu na internetových stránkách www.satjam.cz.

8.   Všeobecná ustanovení

Společnost SATJAM, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit registraci účastníka v Bonus Satjam Plus programu. Bonus Satjam Plus program není určen pro zaměstnance Satjam, s.r.o. a jejich rodinné příslušníky, tato skutečnost je upravena vnitřním předpisem společnosti Satjam, s.r.o. Na účast v programu Bonus SATJAM není právní nárok a účastník programu nemá právní nárok na samotný bonus poskytovaný v rámci tohoto programu. Společnost SATJAM, s.r.o. si vyhrazuje právo, v případě nutnosti, měnit a upravovat pravidla a podmínky účasti v programu Bonus SATJAM Plus s tím, že o změnách bude informovat na internetových stránkách www.satjam.cz.

Tato všeobecná pravidla jsou pro všechny účastníky programu závazná.

Satjam, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava

V Ostravě dne 1. 1. 2013